Inloggen
Berhloo in cijfers

In Behrloo werken ruim 94.000 mensen. Naast ruimte voor wonen en werken is er in Behrloo ook ruimte voor sportvoorzieningen, zorg, onderwijs, cultuur, water, ecologie en recreatie.

In 2010 telt gemeente Behrloo tesamen met de dorpskern Loowoude  ongeveer 170.000 inwoners. Volgens een prognose van de gemeente Behrloo zal dat aantal tot 2030 stijgen tot zo’n 193.000 inwoners.

De gemeente kent een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid:
industrie, recreatie (12 campings c.a. een bungalowpark, een golfbaan, het atractiepark Zeven Flags, een (jacht)haven, zorginstellingen (o.a. een ziekenhuis, 2 verzorgingshuizen en 1 verpleeghuis), onderwijs (o.a een ROC, een Hogeschool, de Technische Universiteit), het Huis van bewaring, Ossendarp ( het opleidingscentrum van de Politieacademie), het chemiepark, diverse sportcomplexen, dienstverlening en agrarische sector. De gemeente is goed bereikbaar per openbaar vervoer (o.a. NS-station Berhloo-centrum) en per auto.