Inloggen
College van B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente Behrloo is in handen van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders).

De Burgemeester
De burgemeester van Behrloo is Nelie Albion-van Ginkel, zoals alle Nederlandse burgemeesters is zij benoemd door de Koningin. De burgemeester is geen lid van de Gemeenteraad en heeft ook geen stemrecht. Zij is wel voorzitter van het College van B&W en van de Gemeenteraad. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

De Wethouders
Wethouders worden gekozen door de Gemeenteraad, maar zijn sinds de wet op dualisering (2002) geen lid van de gemeenteraad. Berhloo sinds 2006 een vijftal wethouders:

Xander van der Schooten (CDA)
ruimtelijke ordening

Henk Zuudam (CDA)
economische en sociale zaken

Ellemijn van Santen (PvDA)
financiën, onderwijs en jeugdbeleid

Carel van Oorschot (VVD)
verkeer en milieu

Fatima van der Graaff-Haddou (GroenLinks)
cultuur en welzijn

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dit beleid ligt in hoofdlijnen vast in het Collegeakkoord dat aan het begin van elke raadsperiode van vier jaar wordt overeengekomen.