Inloggen
Bestuursagenda

Europa hoog op Rijnlandse bestuursagenda
Gedeputeerde Carel van Oorschot (VVD) gaat met de Rijnlandse gemeenten nauw samenwerken op het terrein van Europa. Dit heeft hij afgesproken met de Rijnlandse burgemeesters tijdens een eerste Rijnlands Bestuurlijk Overleg Europa. Het college van GS wil op deze manier de krachten bundelen om zo actief te zijn naar Brussel en naar Europese spelers in Den Haag. De partners gaan onder meer informatie uitwisselen over internationale activiteiten en inhoudelijke discussie voeren over Europese thema’s. Met dit initiatief voor een vast overlegorgaan is het thema Europa hoog op de Rijnlandse bestuursagenda gezet. Carel van Oorschot is gekozen tot voorzitter van het overleg; burgemeester Henk de Goede van de gemeente Behrlinge is plaatsvervangend voorzitter.

Algemene bestuursagenda