Inloggen
Hoe werkt de gemeente?

Nederlandse gemeenten werken tegenwoordig duaal: de rollen en taken van raad en college zijn duidelijker uit elkaar gehaald. De gemeenteraad stelt de kaders, controleert het college en vertegenwoordigt de bewoners. Het college van B en W zorgt voor de uitvoering binnen de gestelde kaders en legt verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad.  

Het presidium stelt namens de raad de agenda op voor de verschillende vergaderingen.

De griffie ondersteunt de raad. Onder andere door de voorbereiding van gemeenteraadsvergaderingen en voorbereidingsbijeenkomsten. Ook regelt de griffie een goede afstemming tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. De griffie is daarnaast de schakel tussen de gemeenteraad en de inwoners en organisaties van een gemeente.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de controlerende rol. De rekenkamer heeft een onafhankelijke onderzoekstaak en rapporteert aan de gemeenteraad over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde gemeentelijk beleid.

Als u meer wilt weten over de lokale politiek, kijk dan op http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur
Als u meer wilt weten over de overheid in het algemeen dan is http://www.overheid.nl/ de aangewezen site.