Inloggen
Wijkraad

Elke wijk in Behrloo heeft sinds 2002 een wijkraad. Dit is een groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die het college van burgemeester en wethouders over allerlei knelpunten in de wijk adviseert. De wijkraden zijn onafhankelijk en bepalen zelf waarmee ze zich willen bemoeien en waarmee niet. Zij hebben contacten met de andere overlegorganen in de wijk en peilen regelmatig met enquêtes en onderzoeken wat leeft onder de bewoners.

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners en ondernemers actief meedoen in de wijk en meedenken over plannen van de gemeente. De gemeente betrekt bewoners, ondernemers en bewonersgroepen zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk bij plannen van de gemeente in de wijk. U kunt dan meepraten en meedenken over onderwerpen die bij u in de buurt spelen en die u interessant vindt. De gemeente nodigt u bijvoorbeeld uit om samen een goed plan te maken voor de buurt. In andere gevallen vraagt de gemeente om uw reactie of ideeën. Het gemeentebestuur weegt uiteindelijk af wat het beste is voor de wijk.

Onderstaand de meest recente notulen van de wijkraden van Behrloo.
Notulen Wijkraad Werklust-Elgersteyn