Inloggen
Zorg en welzijn

Zorg
Behrloo wil graag een stad zijn waarin het goed wonen en leven is. Samen leven is daarbij de rode draad. Niemand wordt uitgesloten; iedereen kan bijdragen aan de samenleving en zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ook de mensen die afhankelijk zijn van zorg. De gemeente zorgt voor een vangnet voor de mensen die dit nodig hebben.

Welzijn
Behrloo werkt aan de leefbaarheid van de stad, uw wijk en uw buurt. Verschillende partijen werken daarvoor samen en ook bewoners spelen bij welzijn een cruciale rol. De centrale partners van de gemeente zijn Breed Welzijn Behrloo en de Stichting Ouderenwerk Behrloo. Maar er zijn op het terrein van welzijn natuurlijk veel meer organisaties actief. Denk bijvoorbeeld aan, culturele organisaties, geloofsgemeenschappen, scholen en bedrijven.             

Maar u kunt in deze rubriek ook terecht voor andere vraagstukken op het gebied van Sociale Zaken en Arbeid, Jeugd- en Jongerenwerk, inburgerings- en integratieprojecten, Volksgezondheid en Dierenwelzijn. Waar kan ik bijvoorbeeld terecht voor het aanvragen van een uitkering? Heb ik recht op schuldhulpverlening? Waar kan ik een huisarts vinden? Hoe kan ik meer informatie verkrijgen over een integratieproject? Het zijn zomaar wat vragen waar u in deze rubriek een antwoord op kunt vinden. 

- Producten Zorg en welzijn