Inloggen
Wijken

Wijkomschrijving Behrloo

Behrloo is opgedeeld in 14 wijken, onderverdeeld in 8 postcodegebieden:

Centrum
Waterkwartier
Bomenbuurt
Tuinen
Elgersteyn
Oud Oost
Zuid
Werklust (Oranjebuurt)
Industrieterrein noord
Elgerwaard
Rijnevelde
Plaswijk (Vogelbuurt)
Bossen
Zuid-west

Postcodegebied 8951 Centrum
In het centrum van Behrloo vind je het uitgaans- en winkelgebied. Je vind in het centrum de kernmerkende hoge, smalle huizen die gebouwd zijn in de jaren 20. In het postcode gebied 8951 bevinden zich ook de wijken Waterkwartier, Bomenbuurt en Tuinen.

Postcodegebied 8952 Elgersteyn
De wijk Elgersteyn is ontstaan in de jaren 60. In die tijd bouwde Behrloo een nieuwe wijk met eengezinswoningen (23% van de woningen), lage flats (78%) en veel groen. Van al die woningen behoorde 84% tot de sociale huursector.

Naast Elgersteyn vind je de wijk Oud Oost, van oudsher een arbeidersbuurt. Kleine woningen en geen kolossale hoogbouw. In de loop der jaren zijn delen van de wijk gesloopt, om plek te maken voor nieuwbouw. Daardoor is het vandaag de dag een hele afwisselende wijk. Allerlei bouwstijlen staan naast elkaar en vullen elkaar aan.

Postcodegebied 8953 Behrloo Zuid
Kenmerkend voor Behrloo Zuid is de grote verscheidenheid aan woningen: eengezinswoningen, gestapelde bouw, studenten- en jongereneenheden, bejaardenwoningen, experimentele woningen en aangepaste woningen voor gehandicapten. De vele woonerven bepalen in sterke mate het beeld. In 1977 vestigden de eerste bewoners zich in de wijk. De meeste woningen werden tussen 1977 en 1984 gebouwd. De randen van de wijk volgden tussen 1989 en 2002.

Postcodegebied 8954 Werklust
De Werklust ligt direct ten noorden van de binnenstad en wordt begrensd door de Noordweg, de Ringweg Noord, de Spoorlaan, De Overweg en de Elgerweg. De wijk bestaat over het algemeen uit laagbouw uit de jaren twintig en dertig, en middelhoogbouw uit de jaren vijftig.

In maart 2007 werd de Behrloose wijk Werklust uitgeroepen tot Vogelaarwijk,  ofwel aandachtswijk of krachtwijk genoemd. Samen met gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en bewoners werkt de Rijksoverheid aan het verbeteren van deze wijken.
In de Werklust is de afgelopen jaren veel gewerkt door hierboven genoemde instanties. In de wijk is gewerkt aan het verbeteren van de woningen. Oude huurwoningen zijn gesloopt en hiervoor zijn nieuwbouw koopwoningen in de plaats gekomen. Ook is er een Krajieck Playground gekomen. Verder is er ook gewerkt aan een betere veiligheid door meerdere mankrachten in de wijk in te zetten zoals straatcoaches, straattoezicht en politieagenten.

Postcodegebied 8956 Elgerwaard
De Elgerwaard is het buitengebied(polder) ten oosten van de stad Behrloo.

Postcodegebied 8957  Rijnevelde
Het buitengebied Rijnevelde bevindt zich ten zuiden van de stad. In dit gebied is, direct aan de Ringweg-Zuid, ook het asielzoekerscentrum gelegen.

Postcodegebied 8958 Plaswijk
In 1990 is gestart met de bouw van de Plaswijk, een grote wijk die weer uit verschillende buurten bestaat. Elke buurt kent een eigen stedenbouwkundig ontwerp en huur- en koopwoningen wisselen elkaar af. De vogelbuurt bestaat uit vrijwel alleen uit woningen die op vrije sectorkavels zijn gebouwd.

In wijk Bossen staan woningen die in de jaren 30 zijn gebouwd, De wijk heeft ruime opzet en een structuur van lange lanen. Het aantrekkelijke woonmilieu van deze buurt die voor de middenklasse is gebouwd, wordt bepaald door ruime eengezinswoningen met een karakteristieke erkeruitbouw.

Postcodegebied 8959 Zuid-West
Zuid-west is een jonge wijk in het zuiden van Behrloo. De wijk is in de tweede helft van de jaren ’90 gebouwd. Er is veel diversiteit in architectuur en bebouwing. Brede straten en veel groen bepalen het aanzicht van de wijk. Het is een gewilde wijk vanwege de prettige opzet van de wijk en de goede bereikbaarheid. In Zuid-west is de bebouwing zo divers dat iedereen er wel een woning naar zijn smaak kan vinden.