Inloggen
Gemeente Behrloo Nieuws
Veilig onderweg naar school
25 januari 2011

De Oranjeschool in Behrloo gaat samen met de gemeente en de politie de verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroutes verbeteren. Wethouder Karel Zuudam heeft hiervoor namens het college een convenant ondertekend. Dat doet hij samen met vertegenwoordigers van Politie Team Noord-Oost, de Oranjeschool en de Verkeerswerkgroep van deze school. 

Met het ondertekenen van het convenant ‘Samen Veiliger naar School’ beloven alle betrokken partijen een pakket van maatregelen uit te voeren. Dit zijn niet alleen infrastructurele maatregelen, maar ook maatregelen op het gebied van educatie, informatie, handhaving en mobiliteitsbeïnvloeding. 

Een voorbeeld van een te nemen infrastructurele maatregel is het verbeteren van de fietsoversteek over de Oranjering, zodat de fietsers voorrang hebben en de oversteek veiliger wordt. Een voorbeeld van mobiliteitsbeïnvloeding is het opstellen van een gedragsprotocol, hoe de school en de ouders omgaan met verkeer van, naar en rond hun schoolomgeving.

Verkeersveiligheid van kinderen is een speerpunt in het gemeentebeleid. Het project ‘Samen Veiliger naar School’ biedt hiervoor een goede aanpak. Deze aanpak richt zich namelijk op samenwerking tussen alle partijen die bij de schoolomgeving zijn betrokken:  school, ouders, buurtbewoners, gemeente en politie. Hierdoor ontstaat een breed gedragen pakket van maatregelen om de verkeerssituatie rond de school te verbeteren.

oversteken-1

 Het project ‘Veilg onderweg naar school’ is een vervolg op het project ‘Kinderen Veiliger door Berhloo’. Vorig jaar is een soortgelijk convenant ondertekend voor de Openbare Basisschool De Wit.

Vogelbuurt verkozen tot de kleurrijkste wijk
12 mei 2009

Deze eervolle benaming wordt gegeven aan de wijk die de meest fleurige uitstraling heeft, er wordt met name gekeken naar de aanleg- en de beplanting van de tuinen en gemeentelijke plantenbakken. De bakken (2 per straat) en bloeiende planten  waren speciaal voor dit doel door de gemeente beschikbaar gesteld.

Ook de kinderen van de nabij gelegen basisscholen hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Zij waren verantwoordelijk voor het versieren van de straten en hebben actief geholpen bij het beplanten van de bakken.

De doelstelling van dit jaarlijks terugkerende evenement is Berhloo ieder jaar weer tot een kleurrijke en groene gemeente te transformeren.
De Vogelbuurt mag zich een jaar lang de kleurrijkste wijk van Behrloo noemen. Deze wijk volgt hiermee de in de buurt gelegen wijk Bossen op, die deze titel vorig jaar in de wacht wist te slepen.

Wethouder Karel Zuudam (Wijkaanpak) onthulde afgelopen maandag samen met de bewoners het bord ‘Kleurrijkste Wijk van Behrloo’. Zij deden in de herfst mee met de ‘kleur-je-Wijk actie’, waarbij de gemeente pakketten met bloembollen uitdeelde om de Behrloose straten zo goed mogelijk op te fleuren.

Om de Vogelwijk ook in de zomer fleurig te houden, plantten de bewoners samen met wethouder Zuudam zomerbloembollen. De kinderen uit de Vogelbuurt  hebben de stoepen voor hun woning tijdelijk extra vrolijk gemaakt met een bonte verzameling krijttekeningen.
Ook kleurrijkste Wijk worden?

Doet u dan in september mee met de ‘Kleur je Wijk actie’. Meer informatie vindt u vanaf augustus op www.Behrloo.nl en in de gemeentepagina van het Rijnlands Dagblad.

Inwoners Behrloo tevreden over Behrloo

Inwoners van Behrloo vinden hun stad een gezellige en een sfeervolle plek om te wonen. Bovendien is meer dan negentig procent van de bevraagde inwoners het eens met de stelling dat Behlroo een goede woonstad is.
Dit is de uitkomst van de onlangs gehouden enquete die begin dit jaar onder de inwoners heeft plaatsgevonden.

Totaal 1700 inwoners van Behrloo en inwoners van de omliggende gemeenten Loowoude en Rijndamswaard hebben de vragenlijst van de Gemeente ingevuld.

Behrlooenaren zijn trots op hun stad en zij zijn zich heel goed bewust van de geschiedenis van de stad,  zij kennen de leuke terrasjes en restaurantjes en waarderen het mooie historische centrum enorm.

Verder hechten de inwoners veel waarde aan de prachtige recreatie- en natuurgebieden met de plassen ten westen van Behrloo en de natuur rondom het Flaggerdiep in het Noorden van de Stad. Ook de centrale ligging van de stad en de goede infrastructuur werd als zeer positief ervaren.

Mensen van buiten de stad daarentegen associëren Behrloo vooral met Behrloose stroopkoeken, de oude gebouwen en kerken en zien Behrloo als een echte studentenstad.

Naast de gezelligheid en historie associeerden Behrlooenaren hun stad ook met de Technische Universiteit, markten en mooie parken.