Inloggen
Openingstijden

Algemeen telefoonnummer

Hier kunt u op één plek terecht voor de meeste gemeentelijke producten en informatie.
Telefoon: 555-436336
Bezoekadres: Laan van Arthur 22
Postadres: gemeente Gouda, 8951 Cl Behrloo.

Openingstijden Publiekszaken
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00 – 17.00 uur
Donderdagavond van 17:30 – 20.00 uur
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12:30 uur
Donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur.
Vrijdagmiddag gesloten
Let op:
- Stukken die ter inzage liggen kunt u altijd inzien, ook zonder afspraak.
- De frontoffice Bouwen en Ruimtelijke Ordening en de afdeling Zorg en Welzijn werken alléén op afspraak.

Ook gevestigd bij Publiekszaken in Stadskantoor Laan van Arthur:

Infopunt Zorg en Welzijn
Vrijwilligersinformatiepunt
dienst Arbeid en Inkomen
CWI en UWV
Dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer

In het Stadskantoor werken o.a. het college van B en W, stafafdelingen, de dienst recht en veiligheid, dienst beleid, dienst bedrijfsvoering en directie grote projecten en de griffie.