Inloggen
Veilig onderweg naar school

De Oranjeschool in Behrloo gaat samen met de gemeente en de politie de verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroutes verbeteren. Wethouder Karel Zuudam heeft hiervoor namens het college een convenant ondertekend. Dat doet hij samen met vertegenwoordigers van Politie Team Noord-Oost, de Oranjeschool en de Verkeerswerkgroep van deze school. 

Met het ondertekenen van het convenant ‘Samen Veiliger naar School’ beloven alle betrokken partijen een pakket van maatregelen uit te voeren. Dit zijn niet alleen infrastructurele maatregelen, maar ook maatregelen op het gebied van educatie, informatie, handhaving en mobiliteitsbeïnvloeding. 

Een voorbeeld van een te nemen infrastructurele maatregel is het verbeteren van de fietsoversteek over de Oranjering, zodat de fietsers voorrang hebben en de oversteek veiliger wordt. Een voorbeeld van mobiliteitsbeïnvloeding is het opstellen van een gedragsprotocol, hoe de school en de ouders omgaan met verkeer van, naar en rond hun schoolomgeving.

Verkeersveiligheid van kinderen is een speerpunt in het gemeentebeleid. Het project ‘Samen Veiliger naar School’ biedt hiervoor een goede aanpak. Deze aanpak richt zich namelijk op samenwerking tussen alle partijen die bij de schoolomgeving zijn betrokken:  school, ouders, buurtbewoners, gemeente en politie. Hierdoor ontstaat een breed gedragen pakket van maatregelen om de verkeerssituatie rond de school te verbeteren.

oversteken-1

 Het project ‘Veilg onderweg naar school’ is een vervolg op het project ‘Kinderen Veiliger door Berhloo’. Vorig jaar is een soortgelijk convenant ondertekend voor de Openbare Basisschool De Wit.